Herinrichting parkeerterrein Beethovenlaan in Aalsmeer

De gemeente Aalsmeer start 12 juni 2017 met de herinrichting van het parkeerterrein aan de Beethovenlaan. Aannemer Boogaard Infra zal de werkzaamheden uitvoeren. Het parkeerterrein is aan vervanging toe, daarom wordt nieuwe bestrating aangelegd. Tevens wordt er een extra rioolleiding aangelegd, hierdoor verbetert de afvoer. Ook het groen zal worden vernieuwd en de parkeercapaciteit wordt met 50 plaatsen vergroot. De werkzaamheden worden grotendeels in de vakantieperiode uitgevoerd, zodat de overlast zo weinig mogelijk is. Aansluitend wordt de Beethovenlaan tussen het parkeerterrein en de Sweelinckstraat aangepakt. De straat wordt vernieuwd en anders ingedeeld. Het asfalt wordt vervangen door klinkers. De rijbaan wordt smaller gemaakt voor het realiseren van extra parkeerplaatsen langs de weg.

Verkeershinder en parkeren
De werkzaamheden worden in verband met de bereikbaarheid gefaseerd uitgevoerd. Gestreefd wordt om steeds één helft van het parkeerterrein beschikbaar te houden voor bezoekers. De toegang wordt zoveel mogelijk in stand gehouden. Tijdens de werkzaamheden aan het riool en later de nieuwe bestrating nabij entree Midgetgolf is dit niet mogelijk en wordt er parkeerruimte vrijgehouden op de Beethovenlaan. Voetgangers worden over noodpaden langs de werkzaamheden geleid. Gedurende de werkzaamheden in de Beethovenlaan wordt langs het werk een smalle noodrijbaan aangebracht richting parkeerterrein en aanliggende (sport)gebouwen/terreinen.

Planning
Volgens planning zijn de werkzaamheden aan het parkeerterrein eind augustus afgerond. Daarna volgen de werkzaamheden aan de Beethovenlaan. Deze werkzaamheden zullen tot medio/eind september duren.

Bereikbaarheid gebouwen/terreinen rondom parkeerterrein
Het parkeerterrein is afgezien van voornoemde verhindering voor autoverkeer ter plaatse van de toegangsweg steeds te bereiken. De aanliggende gebouwen/terreinen van het parkeerterrein ondervinden overlast van de werkzaamheden. Dit zal met name in de eerste en tweede fase van de werkzaamheden zijn, omdat er voor de deur wordt gewerkt. De aannemer zorgt voor toegankelijkheid met loopplanken etc. De werkzaamheden, inclusief verminderde bereikbaarheid van het parkeerterrein wordt buiten met bebording aangegeven. De precieze afsluitingsmomenten van de toegangsweg worden hierbij meegenomen.

Bron: gemeente Aalsmeer

Gepubliceerd: 7 juni 2017

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×