Gemeente wil aandacht voor problemen in zorg

De gemeente Aalsmeer ervaart de nodige problemen in de zorg. De diverse zorgpartijen in Aalsmeer doen hun uiterste best en inwoners krijgen meestal nog wel de benodigde zorg. Maar het regelen daarvan kost te veel tijd en soms lopen er ook zaken mis. We zijn bang dat de komende jaren alleen maar toeneemt als er niets verandert.

Gemeente Aalsmeer heeft al meerdere brieven verzonden naar de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de vaste Kamercommissie. Een deel van deze problematiek kan namelijk alleen landelijk worden opgelost. De laatste brief is ook ondertekend door de gemeenten Amstelveen, Uithoorn en Ouder-Amstel. Al deze gemeenten krijgen regelmatig geluiden over onwerkbare situaties als er zorg geregeld moet worden voor hun inwoners. Deze zijn direct het gevolg van de eerder gemaakte rijkskeuzes in de langdurige zorg.

Ministerie van VWS
Een delegatie van 5 personen van het ministerie van VWS is naar aanleiding van die laatste brief in maart naar Aalsmeer gekomen om met partijen te praten over wat precies de problemen zijn en om een nadere uitleg bij de brief te krijgen.

Problemen in de zorg
Mensen blijven steeds langer thuis wonen. Gebleken is dat het aantal crisissen daardoor toeneemt. De thuiszorg is versnipperd. Per verzekeraar is er een ander contract. Dat resulteert in diverse problemen. Productieplafonds
zorgen er voor dat geen zorg geleverd kan worden. Er is geen overzicht in totale beschikbaarheid. Dit is niet uit te leggen aan de cliënt. Soms is er alleen zorg beschikbaar die van ver weg moet komen. Dat kan ten koste gaan van de inzet bij spoedsituaties en in die zaken is er meestal ook nauwelijks overleg tussen wijkzorg en huisarts.

Personeelsprobleem
Huisartsen signaleren ook dat er minder gespecialiseerde wijkverpleging is, waardoor ingewikkelder medische handelingen lastiger te organiseren zijn. Zorgaanbieders constateren dat de voorwaarden voor een contract per
zorgverzekeraar verschillen, waardoor zij niet altijd in staat zijn om alle bewoners te helpen. Verder is er vooral ook een hardnekkig personeelsprobleem.

Nieuwe inzichten
Het ministerie van VWS zegt een deel van de problematiek te kennen, maar ook nieuwe inzichten te hebben opgedaan. Een deel van de problematiek was nieuw voor het ministerie. Bijvoorbeeld dat er zo’n sterke link is tussen problemen in de zorg en de opleiding in de zorg. Daardoor willen de studenten die verpleegkunde studeren niet meer in de wijk werken, maar gaan liever in een ziekenhuis. VWS gaat nu met de grootste zorgverzekeraars in deze regio in gesprek om ook van hen te horen hoe zij tegen de gesignaleerde problemen aankijken.

Grote pluim
Wethouder Zorg en Welzijn Ad Verburg: “Het is goed dat het ministerie van VWS is komen luisteren. Ze waren zeer geïnteresseerd in de lokale problematiek. Ze nemen alles wat ze gehoord hebben mee naar de minister om te kijken wat ze er aan gaan doen. Maar het is maar de vraag of de politiek in Den Haag al direct met oplossingen kan komen. Een deel van de problematiek kan niet direct worden opgelost, zoals het tekort aan personeel in de zorg. Ondertussen zijn de zorgpartijen in Aalsmeer samen bezig met verbeteringen voor goede zorg. De zorgaanbieders kijken naar één aanmeldpunt waar huisartsen gebruik van kunnen maken voor tijdelijk verblijf bedden. Ik wil bij deze een grote pluim geven aan alle zorgaanbieders en mensen die werken in de zorg. Die zijn elke dag onmisbaar en verdienen heel veel waardering.”

Gepubliceerd: 11 april 2018

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×