Gemeente maakt werk van verduurzaming

Het college van B&W wil dat Aalsmeer in 2040 onafhankelijk is van fossiele brandstoffen. De gemeentelijke organisatie geeft het goede voorbeeld door al in 2030 onafhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen en CO2-uitstootvrij. Wethouder Duurzaamheid Wilma Alink-Scheltema: ‘ Duurzaamheid biedt kansen voor economische ontwikkeling, maar is ook belangrijk voor de toekomstbestendigheid van onze gemeente. We willen samen met bedrijven en bewoners aan de slag om een leefbare wereld door te geven aan onze kinderen.”

Samen werken aan verduurzaming
Het verduurzamen van de gebouwde omgeving kan een gemeente niet alleen. Om ervoor te zorgen dat Aalsmeer in 2040 onafhankelijk is van fossiele brandstoffen gaat de gemeente samen met de netbeheerders, de woningbouwcorporaties en vele andere partners bekijken wat de beste oplossing is voor welke wijk. Bij plannen voor nieuwbouwwijken is aardgasloos al het uitgangspunt. Bij de renovatie van het gemeentehuis en gemeentelijke projecten, zoals de Oude Veiling, wordt al geïnvesteerd in duurzame maatregelen. Verder werkt de gemeente aan duurzame openbare verlichting.

Duurzaamheidsfonds
De gemeente Aalsmeer ondersteunt woningeigenaren bij woningverduurzaming via het www.regionaalenergieloket.nl . Dit loket helpt woningeigenaren in gemeente Aalsmeer met alle vragen rondom duurzaam wonen. Bewoners kunnen ook iedere woensdagmiddag terecht bij een energieadviseur van Sienergie in Boekhuis Aalsmeer. Om bewoners te stimuleren gezamenlijk aan de slag te gaan met het verduurzamen van hun woningen heeft de gemeente het Duurzaamheidsfonds Aalsmeer opgericht. Het duurzaamheidsfonds geeft subsidie aan buurtbewoners die gezamenlijk een onderzoek laten doen naar het verduurzamen van hun woningen.  Meer informatie: www.aalsmeer.nl/duurzaamheidsfonds . U kunt ook een mailtje sturen aan
Carina Dijkhuis, c.dijkhuis@amstelveen.nl

Gepubliceerd: 3 oktober 2018

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×